Tos-reglement

TOS-REGLEMENT

Dinsdag – en Donderdagochtend.

 • We tossen om het half uur, te beginnen om 9.00 uur; de laatste tos is om 11.30 uur.
 • Bij de wissel niet de game uitspelen, want er is weer getost.
 • Van 10. 00 uur tot 10.30 uur gezamenlijk koffiedrinken. (NIET VERPLICHT)
 • Zijn er meer dan 16 personen, dan wordt er ook gespeeld in de pauze.
 • Bij binnenkomst leg je je pasje op de bar met het geld voor de koffie en schrijf je je naam op de toslijst. Vóór je naam kun je het bedrag zetten dat je betaald hebt voor de koffie.
 • Als je speelt komt er een kruisje achter je naam. Dit mag alleen gezet worden door diegene die de tos regelt.
 • Wil je zelf een ronde wachten leg je pasje dan op de kop.
 • Wil je stoppen, haal dan je pasje weg.
 • Op dinsdagen regelen Jannie en Anke de tos.
 • Op donderdagen regelen Meile en Murk de tos.
 • Er wordt per baan getost: onderling wisselen is prima