Tarieven Lidmaatschap

De contributie bedraagt voor de senioren €120.00 per jaar en voor de Junioren €70 per jaar.

In het jaar waarin de 18- jarige leeftijd bereikt wordt, geldt het senioren-tarief.

De contributie wordt middels KNLTB collect geïnd. Daarvoor ontvangt u een mail met de betalingsmogelijkheden.

Kortingsregeling

Kortingsregeling voor meerdere leden uit één gezin (één adres).

* Vanaf de 3e gezinslid = senior (op hetzelfde adres) een korting op de contributie van € 15,00 per lid;
* Vanaf de 3e gezinslid = junior (op hetzelfde adres) een korting op de contributie van € 10,00 per lid;
* 2e juniorlid (op hetzelfde adres) een korting op de contributie van € 10,00 per lid;
* Een maximum gezinscontributie (op hetzelfde adres) van € 360,00.

Studentlidmaatschap: € 70

Vaak komt het voor dat leden het lidmaatschap opzeggen omdat zij gaan studeren. Ze worden dan ook vaak uitwonend en kunnen doordeweeks niet tennissen bij TV Schatzenburg.

Door de invoering van het studentlidmaatschap blijft de mogelijkheid om in de weekenden tennissen en aan (competitie)wedstrijden deel te nemen bestaan.

Om voor het studentenlidmaatschap in aanmerking te komen dient de student(e) :
a. de student moet in het verenigingsjaar 18 jaar worden (en dus senior)
b. de student moet een studie volgen (aantonen met studentenkaart);
c. De student woont en studeert buiten de gemeente Menaldumadeel en niet in een gemeente die grenst aan de gemeente Menaldumadeel;
d. Jaarlijks voor 31 december het studentlidmaatschap schriftelijk aanvragen bij de ledenadministratie met bewijsstuk;
e. Het studentlidmaatschap eindigt wanneer de student in het verenigingsjaar 25 jaar wordt;
f. De contributie van het studentlidmaatschap is gelijk aan de contributie van een juniorlid.

Degene die voor deze regeling in aanmerking wenst te komen dient derhalve per omgaand het studentlidmaatschap bij de ledenadministratie aan te vragen!

Opzeggen van het lidmaatschap

Dit dient voor 15 december van enig jaar schriftelijk plaats te vinden bij de Ledenadministratie. Ook via e-mail is het mogelijk uw lidmaatschap op te zeggen, via: ledenadministratie@tvschatzenburg.nl.

Wanneer dit niet het geval is bent u verplicht de contributie voor het volgend jaar te voldoen. U ontvangt een bevestiging van deze opzegging.

LET OP: wanneer u géén bevestiging ontvangt, dan is uw opzegging NIET verwerkt. Neem dan telefonisch (0641753279) of via ledenadministratie@tvschatzenburg.nl contact op met de ledenadministratie.

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.

Indien u uw lidmaatschap opzegt stelt het bestuur het bijzonder op prijs dat u een reden van de beëindiging doorgeeft. Hiermee kunnen wij als vereniging eventueel in de toekomst rekening houden.