Introducéregeling

Het kan een keer voorkomen dat je met een familielid of een kennis een partijtje wil tennissen. Indien hij/zij geen lid is van de vereniging, dan is de introducéregeling van toepassing.

Elk lid van TV Schatzenburg kan van het recht gebruik maken een introducé mee te nemen. Echter de huidige regeling met betrekking tot introducé werkt niet optimaal. De volgende procedure moet daar verbetering in brengen.

De introducé moet vooraf gemeld worden aan het bestuur via info@tvschatzenburg.nl.
Een introducé kan slechts drie maal per jaar geïntroduceerd worden. Voor de introducé is € 2,50 per keer verschuldigd. De betaling hiervan dient op dezelfde dag plaats te vinden bij de penningmeester of de ledenadministratie.

Het bedrag kan in een envelop gestopt worden met de naam van het lid van TV Schatzenburg erop. Ook kan het bedrag worden overgemaakt naar ING-rekening 54.300 t.n.v. TV Schatzenburg.

Het introducerend lid is verantwoordelijk voor diens introducé en de naleving van het baanreglement.