Kantine informatie

Kantine informatie

De kantine is open tijdens de activiteiten en de competitie. Ieder seniorlid verzorgt één of meerdere kantinediensten per jaar. Een duidelijke handleiding met daarin een beschrijving van de taken ligt in de kantine. Tijdens je kantinedienst mag je twee consumpties op kosten van de vereniging gebruiken.

Wanneer heb ik kantinedienst?

Dit bepaal je zelf. Ieder seizoen kun je je inschrijven op de data die jou goed uitkomen. Per mail ontvang je van de kantinecommissie een uitnodiging om je in te schrijven op openstaande kantinediensten. Door in de mail te klikken op een openstaande dienst schrijf je je eenvoudig en online in voor die dienst. In de KNLTB ClubApp kun je zien welke diensten openstaan en wie wanneer dienst heeft. Je kijkt hiervoor op het tabblad Club en vervolgens bij diensten. Mocht je toch niet kunnen, dan kun je eenvoudig ruilen met iemand anders. Kom je onverhoopt niet opdagen dan kost je dit € 25.

Ik heb kantinedienst en nu?

Heb je de eerste kantinedienst van de dag? Dan  bel je de dag ervoor met de kashouder uit je woonplaats.. Het liefste bel je tussen 18.00 en 19.00 uur. Je spreekt dan af hoe laat en waar je de kas met sleutel ophaalt.

  • Kashouder voor Dronrijp is;   Andries Tijsma, Dotingatûn 46. Tel: 0517-231838
  • Kashouder voor Menaam is;  Henk Langhout, Foareker 11. Tel: 0518-451888

Heb je de laatste kantinedienst van de dag?

Dan breng je na afloop van de dienst de kas en sleutel terug naar het  het adres waar deze zijn  opgehaald.

Bevorderen verantwoord alcohol gebruik in sportkantines

De Drank en Horeca Wet vereist dat iedereen die kantinedienst het certificaat verantwoord alcohol heeft. Dit certificaat kun je eenvoudig behalen door het volgen van een e-learning en het doen van een toets.  De uitleg en toets vind je hier: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/gezonde-sportomgeving/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken