Kantine informatie

Alle leden hebben de gelegenheid gehad om zich in te schrijven op de data van hun voorkeur.
Hierna is de lijst aangevuld met competitiespelers en vervolgens met de overige leden.

In de kantine ligt een handleiding voor de taken die door u eventueel moeten worden verricht en van de gebruiksaanwijzing van de diverse apparaten.

Mocht u onverhoopt een kantinedienst hebben op een datum die voor u echt niet uitkomt dan dient u zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen met iemand anders van de lijst.

Bij het niet nakomen van een kantinedienst wordt de betreffende persoon € 25,00 in rekening gebracht.

Diegene die de eerste kantinedienst heeft wordt geacht om de dag voorafgaand aan de dienst contact op te nemen met de kashouder uit zijn plaats, het liefst tussen 18.00 en 19.00 uur , om af te spreken wanneer de kas wordt afgehaald.

Voor buiten leden geeft de kantine lijst aan waar de kas moet worden gehaald.

Kashouder voor Dronrijp is;   Andries Tijsma   Dotingatûn 46    0517-231838.
Kashouder voor Menaam is;   Bertus Visser         Blomtún 23      0518-451894.

De kas dient dezelfde avond na afloop van de dienst te worden ingeleverd op het adres waar hij ook vandaan is gehaald.

Er moet altijd per avond door iedereen contant worden afgerekend!

Diegene die de laatste dienst vervult dient de afwas en de kantine opgeruimd, aangeveegd en schoon achter te laten en volle afvalzakken in de afvalbak te deponeren.

Ook wordt er van hem / haar verwacht dat de koelkast weer is aangevuld en zaken die aangevuld moeten worden en / of niet in orde zijn kan hij / zij melden via een briefje in de kas.

Zorg dat de verwarming op 14 graden wordt gezet en dat alle lichten in het hele gebouw uit zijn gedaan.

De buitendeur sluit d.m.v. de kruk omhoog doen en dan weer naar beneden, hierna de sleutel omdraaien en alles zit op slot.

De kantinecommissie.

 

Sociale hygiëne.

Een ieder dient op de hoogte te zijn van de sociale hygiëne clubgebouw TV Schatzenburg.
Klik hier voor deel 1
Klik hier voor deel 2