Kantinereglement van TV Schatzenburg

In het concept huishoudelijk reglement art. 6 is bepaald dat ieder seniorlid verplicht is tenminste tweemaal een kantinedienst op zich te nemen.

Alle leden hebben de gelegenheid gehad zich in te schrijven op de dienst(en) van hun keuze. Hierna is de lijst in eerste instantie aangevuld met competitiespelers en vervolgens met de overige leden.

Het is niet de bedoeling dat competitiespelers wanneer zij zelf wedstrijden moeten spelen tegelijkertijd hun kantinedienst verzorgen. De competitie spelers dienen wel een dienst te vervullen tijdens een andere competitiewedstrijd.

Wanneer u niet kunt

Mocht u onverhoopt ingeroosterd zijn op een dag dat u beslist niet kunt, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen met iemand anders op de lijst. De kantinecommissie is er niet voor om uw problemen op te lossen.

WEES SPORTIEF EN LAAT ANDERE LEDEN NIET VOOR EEN DICHTE DEUR STAAN!

Bij het niet nakomen van uw kantinedienst krijgt u een boete van € 25.00.

Kas ophalen en retourneren

Om de kas op te halen dient u een dag voor uw kantinedienst contact op te nemen met:

Menaldum:    Bertus Visser         Blomtún 23       Tel: 06 – 53800559      0518 – 451894
Dronrijp:    Andries Tijsma   Dotinga Tún 46   Tel: 0517-231838

Belangrijk: De kas behoort ten alle tijde terug gebracht te worden, daar waar hij is opgehaald.
Dus: wordt de kas aan het begin van de dienst uit bijv. Menaldum gehaald, dan dient de laatste dienst deze terug te brengen naar Menaldum.

Graag de kas ophalen tussen 18.00 – 19.00 uur.

Ruilen van bardienst

Ook als er van kantinedienst is geruild dient er met de desbetreffende bovenstaande persoon contact opgenomen te worden.

Sociale hygiëne

Een ieder dient op de hoogte te zijn van de sociale hygiëne clubgebouw TV Schatzenburg.
Klik hier voor deel 1
Klik hier voor deel 2

In de kantine (onder de bar) vindt u het “handboek kantinedienst”. Hierin staan alle instructies voor de kantinedienst, de bediening van de apparatuur, het bereiden van etenswaren etc.

Tijdens de kantinedienst is het toegestaan twee consumpties op kosten van de club te gebruiken.

Aan het einde van uw kantinedienst graag de koelkast aanvullen en de kas opmaken op het daarvoor bestemde formulier.
Daarna dient u de kas zo spoedig mogelijk terug te brengen naar diegene waar u de kas hebt opgehaald.

En als laatste, vergeet vooral niet de kantine goed af te sluiten.

Veel succes,
De Kantinecommissie