Clubblad en website

Het Clubblad ‘Baanbreker’

FunctieNaam en email
VoorzitterMaartje
Lid

Informatie en kopij

Periodiek wordt het clubblad “Baanbreker” uitgebracht. Met informatie over belangrijke zaken, verslagen van toernooien, competitie etc.

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer:
16 oktober 2021. Graag sturen naar: Sturen naar: redactie@tvschatzenburg.nl

Webmaster

FunctieNaam en email
WebmasterArne