AED informatie

Medizon_AEDapparaat

Inmiddels is de aanwezigheid van een eigen AED in het clubgebouw een feit.

Middels bijdragen van Rabobank Coöperatiefonds van Rabo Noord West Friesland te Leeuwarden, Smits en van der Meer Verzekeringen te Leeuwarden en Kijlstra Ambulancevervoer te Drachten kon dit worden gerealiseerd.

De (oud) voorzitter Ko Oudmaijer kon op 25 januari 2017 tijdens de Algemene Ledenvergadering de AED overhandigen aan de nieuwe voorzitter Dirk Veenstra.

De AED heeft een plek gekregen in de hal van het Clubgebouw, direct links bij de ingang.
Stickers met verwijzing daarnaar zijn geplaatst.

 Inlegblad_AED[1]