Voorjaarscompetitie 2019

Voorjaarscompetitie 2019

Dames dubbel 1 dinsdagavondDames dubbel 2 dinsdagavondWoensdagavond 1 heren 35 + dubbelWoensdagavond 2 heren 35+ dubbelWoensdagavond 3 heren 35 + dubbel
Marianne Thannhauser (aanvoerder)
Tineke Wierstra
Anita Feenstra
Milou Sikkema

Uitslagen en standen
Bianca Meeter (aanvoerder)
Iris Ammerlaan
Irene Bakker
Gerda Kamstra
Marije Reidsma
Regina de Jong

Uitslagen en standen
Hans Wiemers (aanvoerder)
Oepke Wassenaar
Gerrit Doeland
Andries Magré

Uitslagen en standen
Foeke Terpstra (aanvoerder)
Rimmert de Jong
Peter Ritsema
Jelle Kooistra
Klaas Agricola
Pier Broersma

Uitslagen en standen
Durk de Jong ( aanvoerder)
Gerard Hendriks
Cor Tiemersma
Peter Brouwer

Uitslagen en standen
Donderdagavond heren 50 + dubbel
Donderdagavond 8/9-competitie
Vrijdagavond 1 gemengd dubbelVrijdagavond 2 gemengd dubbel
Zaterdag heren
Meile Post (aanvoerder)
Bote v.d. Meer
Jan Niehof
Murk Clfford
Fokke Oosterhoff
Ko Oudmaijer
Germ de Boer

Uitslagen en standen
Wiepie Lootsma (aanvoerder)
Henk Langhout
Rimmer Frankena
Anneke Postma
Annemaij Bonnema

Uitslagen en standen
Johan Magré (aanvoerder)
Chris van Erp
Miranda de Boer
Niels Gaastra
Nienke Oudmaijer
Rob Schmutzler

Uitslagen en standen
Bianca Meeter (aanvoerder)
Alexander de Jong
Bernard Stornebrink
Erik v.d. Veen
Henk Reidsma
Iris Ammerlaan
Gerda Kamstra
Narije Reidsma
Regina de Jong

Uitslagen en standen
Mathijs Jansma (aanvoerder)
Gerrit Doeland
André Ydema
Dirk-Jan Veenstra
Richard Miedema

Uitslagen en standen
Zondag junioren 11 t/m 14 jaar
Zondag gemengd dubbel
Julian van der Galien
Tygo van der Weerd

Uitslagen en standen
Patricia Butin Bik (aanvoerder)
Sabina Jacobs
Jeffrey Lucardie
Focco de Jong
Justa Atema (res.)
Esther Broersma (res.)
Jitse van Erp (res.)

Uitslagen en standen

In de periode april t/m juni 2019 organiseert de KNLTB weer de voorjaarscompetitie. Dit is onder tennissers een zeer populaire competitie, want ruim 200.000 tennissers in Nederland nemen er aan deel.
In 2019 zet de KNLTB opnieuw naast de reguliere competitievormen de nieuwe competitievormen door; verder is er sprake van een versoepeling van de regels en de verdere introductie van verkort spelen.

Nieuwe competitievorm

Er werd in 2017 een nieuwe competitievorm geïntroduceerd met de bedoeling om nog meer tennisliefhebbers de gelegenheid te bieden om aan de tenniscompetitie deel te nemen. Deze competitievorm wordt in 2019 wegens een succesvolle deelname voortgezet. Het betreft:
Competitie 8/9-spelers.

Competitie 8/9-spelers

Deze competitievorm is speciaal voor spelers met speelsterkte 8 of 9. Het is dus een ideale speelvorm voor beginners en voor spelers, die al enige tijd tennis spelen, maar nog niet aan competitiespelen zijn toegekomen.

8/9-competitie kan gespeeld worden op donderdagavond of zondagmiddag.
Op de speeldagen worden twee dubbels gespeeld, waarbij alle combinaties mogelijk zijn (HD,DD,GD). Een team bestaat uit tenminste drie spelers en kan bestaan uit heren, dames of beide.
Er wordt gespeeld volgens de methode van compact spelen ( zie elders voor uitleg ). De resultaten tellen niet mee voor het speelsterkteniveau.

Versoepeling van regels

In 2017 werd als versoepeling ingevoerd, dat de samenstelling van de dubbels in een wedstrijd pas bekend gemaakt behoeft te worden na het spelen van de singles. Zo kan na het spelen van de singles alsnog bekeken worden welke opstelling in de dubbels het beste is, en rekening gehouden worden met de vorm van spelers en met eventueel opgelopen blessures van spelers.

In 2018 werd nog een versoepeling van regels geïntroduceerd, namelijk de regels bij invallen. Competitiespelers mogen zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team; de bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0.

Compact spelen

Compact spelen houdt in, dat er bij een gelijke stand van 40-40 slechts voor één beslissend punt wordt gespeeld. Het systeem van voordeel-nadeel komt daarmee dan te vervallen. Verder behelst compact spelen het spelen van een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten met 2 punten verschil) in plaats van een derde set.
Voor de nieuwe competitievormen is het compact spelen zonder meer van toepassing.

Verkort spelen

In de reguliere competitie komt de verplichting van verkort spelen in alle dubbelspelen. Dat betekent, dat er bij een gelijke setstand geen derde set wordt gespeeld, maar een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld ( tot en met 10 punten, met een verschil van 2 punten).

Reguliere competitievormen in voorjaarscompetitie 2019

Naast de nieuwe competitievorm zijn er op de verschillende dagen van de week mogelijkheden om competitie te spelen. Dit behelst dan competitiesoorten, die al geruime tijd door de KNLTB worden aangeboden en binnen onze vereniging een min of meer vaste plaats hebben verkregen. De speeldata vallen in de periode van 6 april 2017 t/m 6 juni 2019. ( zie dataschema). In onderstaand schema zijn de competitiesoorten weergegeven.

Dag Aanvang Dagdeel Soort competitie Leeftijd Partijen
Dinsdag 13.30 uur Middag Dames dubbel   4x DD
Dinsdag 19.00 uur Avond Dames dubbel 17 en ouder 4x DD
Woensdag 19.00 uur Avond Heren dubbel 35 en ouder 4x HD
Donderdag 19.00 uur Avond 8/9 heren +dames 17 en ouder 2 D
Donderdag 19.00 uur Avond Heren dubbel 50 + 50 en ouder 4 HD
Vrijdag 17.00 uur Middag Jongens 11 t/m 17 2x HE – HD
Vrijdag 17.00 uur Middag Meisjes 11 t/m 17 2x DE – DD
           
Zaterdag 10.00 uur Morgen Dames 17 en ouder 4 DE – 2 DD
Zaterdag 10.00uur Morgen Dames dubbel 17 en ouder 4 DD
Zaterdag 10.00 uur Morgen Gemengd 11 t/m 17 11 t/m 17 DE-HE-GD-DD-HD
Zaterdag 10.00 uur Morgen Gemengd 17 en ouder DE-HE-GD-DD-HD
Zaterdag 10.00 uur Morgen Gemengd 35 en ouder DE-HE-GD-DD-HD
Zaterdag 13.00 uur Middag Gemengd dubbel 17 en ouder DD-HD-2xGD
Zaterdag 13.00 uur Middag Heren 17 en ouder 4 HE – 2 HD
Zaterdag 13.00 uur Middag Heren 35+ 35 en ouder 4 HE – 2 HD
Zaterdag 13.00 uur Middag Heren dubbel 17 en ouder 4 HD
           
Zondag 13.00 uur Middag Dammes dubbel   4 DD
Zondag 13.00 uur Middag Dames   4 DE – 2 DD
Zondag 10.00 uur Morgen Gemengd 10 t/m 14 2 DE-2 HE -DD-HD
Zondag 10.00 uur Morgen Gemengd 11 t/m 17 2 DE-2 HE -DD HD
Zondag 13.00 uur Middag Gemengd 35 + 35 en ouder DE-HE-GD-DD-HD
Zondag 13.00 uur Middag Gemengd dubbel   DD-HD  2GD
Zondag 13.00 uur Middag Gemengd   2DE-2HE-DD-HD-2GD
Zondag 13.00 uur Middag Heren 35+ 35 en ouder 4 HE – 2 HD
Zondag 13.00 uur Middag Heren dubbel   4 HD
Zondag 13.00 uur Middag Heren   4 HE – 2 HD
Zondag 10.00 uur Morgen Jongens 10 t/m 14 4 HE – 2 HD
Zondag 10.00 uur Morgen Jongens 11 t/m 17 4 HE – 2 HD
Zondag 10.00 uur Morgen Meisjes 10 t/m 14 4 DE – 2 DD
Zondag 10.00 uur Morgen Meisjes 11 t/m 17 4 DE – 2 DD
Zondag 13.00 uur Middag 8/9 heren+dames 17 en ouder 2 D

* de aanvangstijden op zaterdag en zondag kunnen in overleg met de VCL aangepast worden.

Aanmelding

Aanmelden voor competitiespelen kan bij de Verenigingscompetitieleider Hans Smale.
Aanmelding kan plaatsvinden door het zenden van een mailbericht naar hanseneverdien@outlook.com onder duidelijke vermelding van:
– de naam van de aanvoerder
– het mailadres van de aanvoerder
– de keuze van de competitiesoort
– de namen van de teamspelers.

De uiterste aanmeldingsdatum voor de reguliere competitie en de 8/9-competitie is zondag 6 januari 2019.