Poiesz sponsor actie TV Schatzenburg

Elke club of vereniging heeft een verlanglijstje. Wij als Jeugdcommissie van TV Schatzenburg wilden heel graag kleine tennisnetjes voor de jongste tennissers! Met behulp van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie hebben we dat kunnen realiseren. Ook dit jaar hebben we een aantal wensen op het wensenlijstje.
Bijvoorbeeld het vaker huren van een ballenkanon.

De bedoeling is om dit via de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te realiseren. Wij moedigen jullie daarom aan om je boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te sparen. Door de munten in de koker te stoppen van TV Schatzenburg bij de Poiesz supermarkt in DRONRIJP help je al mee.

Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt van onze vereniging, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt ten goede aan de jeugd van onze vereniging.

Jeugd Sponsor Munten krijgt u gratis bij de kassa van alle Poiesz supermarkten. De koker voor de Jeugd Sponsor Munten van TV Schatzenburg is te vinden bij de Poiesz supermarkt in DRONRIJP. Op Zaterdag 17 maart 2018 zal de jeugd van onze club in de Poiesz te DRONRIJP staan om de munten (die deze dag dubbel tellen) in ontvangst te nemen. Ook in de hal van het clubgebouw staat een bakje voor de leden uit Menaldum. Deze munten sparen we op en brengen we voor jullie in Dronrijp.

De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 12 februari t/m 8 april 2018 bij Poiesz supermarkten.

Poiesz sponsor actie TV Schatzenburg