Poiesz Jeugdsponsoractie is begonnen!

De 14e Poiesz Jeugdsponsoractie is van start gegaan ! Met deze sponsoractie van Poiesz kan geld worden binnengehaald voor de clubkas. Bij aankopen in de Poiesz supermarkten ontvangen klanten daarna ‘Poiesz Sponsormunten’. Deze kan men deponeren in de buis van een deelnemende vereniging. Afhankelijk van het aantal sponsormunten ontvangt een vereniging dan een
‘sponsorbedrag’ van Poiesz supermarkten.

Poiesz Jeugdsponsoractie 2019

Iedereen kan dus meehelpen en de jeugdactiviteiten van deelnemende verenigingen hiermee ondersteunen. Tennisvereniging Schatzenburg doet voor haar jeugd natuurlijk mee aan deze
Jeugdsponsoractie. Dit jaar in de Poiesz-supermarkt in Menaam. De tennissport biedt immers de jeugd veel spel- en sportplezier in de buitenlucht, op ons tennispark op Schatzenburg. We investeren in de jeugd, onder meer door het aanbieden van goede materialen en tennislessen, begeleidt door een gekwalificeerde tennisleraar.

In samenwerking met het Beweegteam van de gemeente Waadhoeke verzorgt onze tennisleraar Roland Lucardie ook ‘schooltennislessen’ op de basisscholen in Menaam en Dronryp. Zo bieden we ook de schooljeugd een kennismaking met de tennissport en een variatie in sportlessen.

Tennisvereniging Schatzenburg wil de jeugd stimuleren en ondersteunen in hun keus voor deze mooie en gezonde sport. Natuurlijk op een ‘rookvrij’ tennispark.

Helpt u ons? Uw Poiesz-sponsormunten van 2019 passen vast en zeker in de buis van TV Schatzenburg bij ‘Poiesz’ in Menaam. En… op zaterdag 30 maart a.s. presenteren wij ons in het kader van deze ‘Jeugd Sponsoractie’ bij deze Poiesz supermarkt. Maar de Sponsormunten zijn natuurlijk gedurende de gehele actieperiode zeer welkom!

In de hal van ons clubgebouw staat ook een bus waarin de sponsormunten van 2019 worden verzameld. Meenemen dus!