Nieuwe kashouder voor Dronrijp

Beste tennisleden,

Per 10 juli 2019 is Andries Tijsma de nieuwe kashouder voor Dronrijp.
Zijn gegevens zijn:

Andries Tijsma
Dotingatún 46
9035 EW Dronrijp
Tel. 0517-231838.

T.V. Schatzenburg