Corona richtlijnen 14 december 2020: Nederland in lockdown

Beste leden, ouders van leden TV Schatzenburg,

Helaas zijn er strengere maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer stijgt . Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus een halt toe te roepen gaat Nederland weer in een lockdown, vanaf dinsdag 15 december t/m 19 januari. Op 12 januari komt het kabinet met informatie over de periode na 19 januari.

Wat betekent dit voor onze tennis activiteiten?

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen buiten tennissen met 2 personen. Alleen enkelspel dus.
 • Jeugd t/m 17 jaar mag buiten tennissen en trainen in groepsverband. Ze hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Tennislessen: volwassenen trainen in groepen van maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. 

De basisregels veranderen niet:

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het tennissen;
 • schud geen handen;
 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht;
 • het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet (alleen voor noodgevallen). De kantine, het terras, de kleedkamers en de douches zijn gesloten;
 • ga na het vrij spelen/ trainen direct naar huis;
 • publiek is niet toegestaan.

We wensen jullie binnen de mogelijkheden veel tennisplezier. Blijf alert zodat we de feestdagen gezond doorkomen. We hopen op betere tennis mogelijkheden in 2021!   

Bestuur TV Schatzenburg

Mogelijkheid financiële ondersteuning jeugd

Ben je door het coronavirus (een groot deel van) je inkomsten verloren en kan je de sportcontributie van jouw kinderen niet meer betalen? Dan is het mogelijk hier financiële ondersteuning voor aan te vragen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.