Bingo avond bij TV Schatzenburg

Op zaterdag 9 maart 2019 organiseren we vanaf 19.45 uur in ons clubgebouw een Bingo-avond! Dit op initiatief en onder leiding van Klaas Donath en Hans Wiemers. Mannen met ervaring!

Deze avond zijn er mooie prijzen te winnen en zoals eerder tijdens het 40 jarig jubileum maken we er ook nu met z’n allen een gezellige avond van.

Feitelijk sluiten we daarmee het winterseizoen af en willen we als start in 2019 hiermee een ‘financiële boost’ geven aan onze TV Schatzenburg, als basis en start voor te ontwikkelen nieuwe plannen, zoals bijvoorbeeld toekomstige LED verlichting.

Natuurlijk ook een mooi en gezellig ontmoetingsmoment voor alle leden, donateurs en de partners.

We hopen op een grote deelname, zodat we onze mooie tennisvereniging immers ook hiermee ondersteunen. We kijken uit naar een grote opkomst. Doe dus mee !