Algemene ledenvergadering TV Schatzenburg 2020

Het bestuur van TV Schatzenburg nodigt jullie hierbij van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 23 januari 2020 aanvang 20.00 uur in het Clubgebouw. Vanaf 1930 uur ligt het financieel jaarverslag ter inzage. 

Graag tot dan!