AED in het clubgebouw

Inmiddels is de aanwezigheid van een eigen AED in het clubgebouw een feit. Middels bijdragen van Rabobank Coöperatiefonds van Rabo Noord West Friesland te Leeuwarden, Smits en van der Meer Verzekerin...

Open Dag zaterdag 18 maart 2017

Schooltennis. Zaterdagmiddag 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur a.s. is de jaarlijkse ‘Open dag’ bij tennisvereniging Schatzenburg.               De midda...

Bontekoe-toernooi

Op 28 februari vond het bontekoe-toernooi zoals ieder jaar weer plaats.  Met 28 deelnemers was het toernooi dit jaar goed bezet en heel gezellig. De firma Fortuin (Wilhelmina pepermunt) sponsord...

Poiesz Sponsoraktie van start

De 12e Jeugd Sponsor Actie gaat weer van start en wel van 6 februari t/m 2 april 2017. Onze koker staat dit jaar in Menaldum. Jullie kunnen de muntjes ook inleveren in de kantine, er staat ...