Openingstoernooi senioren: spelen met de wind

Een bakje koffie tussen 11 en 12, en dan los. Een kleine 30 leden hadden er zin in. Lekker buiten op de baan. Het waaide nogal, en er werd regen voorspeld. Die weerberichten, met voorspellingen tot o...

Open dag TV Schatzenburg

Zaterdag 21 maart was het de inmiddels jaarlijks terugkerende open dag met als doel het werven van nieuwe leden. Van twee tot vier konden met name de kinderen kennismaken met tennis op de echte tenni...

Middelsee Fit

Woont u in de gemeente het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel of Menameradiel? En bent u tussen de 55 en 70 jaar? Dan is Middelsee Fit, een initiatief van deze vier gemeenten en van GO-4 Sport, w...

Kantinekas op nieuw adres

In verband met de verhuizing van Sjoerd Visser naar Leeuwarden is de kantinekas nu op het volgende adressen op te halen. Menaldum:   Bertus Visser        Blomtún 23        Tel: 0518-451894 Dronrijp: ...

Ochtend Tos

De proefperiode met een aangepaste wijze van tossen op de dinsdag- en donderdagochtend is geslaagd. De andere wijze van tossen is vastgelegd in het Tos-reglement. Dit Tos-reglement staat onder Reglem...

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland organiseert ook dit jaar weer de Rabobank Clubkas Campagne. En natuurlijk doet ook Tennisvereniging Schatzenburg weer mee. Stemmen. Alle leden van de Rabobank ...

Opgave tennislessen

Het is weer mogelijk om je op te geven voor de zomer tennislessen. Opgave is mogelijk vóór 30 maart 2015. De lessen starten op maandag 13 april en op dinsdag 14 april. Bestaande leden gaan naar tenni...

Openingstoernooi, 29 maart 2015, 11.00 uur.

Ook zo’n zin in de lente? Wij wel! Heerlijk weer de baan op om een bal te slaan. Begin van het nieuwe seizoen. Nou, kom erbij! Op zondag 29 maart a.s. staat het openingstoernooi op de agenda. We zoud...

Aanvoerdersbijeenkomst

Op donderdag 19 maart 2015 vindt er om 19.30 uur in het clubgebouw een Aanvoerders-bijeenkomst voor de aanvoerders van de competitieteams plaats. Op deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de gang...

Jeugd Sponsor munten

Afgelopen Zaterdag was onze actiedag bij de Poiesz supermarkt in Menaldum. Als aanbiedingen hadden we koffie en gevulde koeken. Lees verder